Wie kent de Fyra nog? De hogesnelheidstrein voor Nederland en België die kwam, 5 keer reed en terugging naar Italië. Door traditioneel tenderen werd een niet-functionerende trein door de verkeerde partner geleverd, het gevolg van focus op eisen en een lage prijs. Schade: 400 miljoen Euro en nog altijd geen trein! Met een #supplychallenge gaat dat niet lukken. Dat concept is juist ontwikkeld om de beste oplossing met de beste partner te vinden.

Waarom is een #supplychallenge anders en effectief

Met een #supplychallenge lukt het wél om de beste oplossing met de beste partner te vinden, omdat je niet uitvraagt maar uitdaagt, omdat je niet voorschrijft maar ruimte laat voor innovatie en omdat het geen race tegen de klok is maar een traject met veel interactie om de beste oplossing te vinden!

Hoe pak je dat aan?

De roadmap van een #supplychallenge bestaat uit de volgende 6 stappen:

Stap 1 Verzamel data en maak een supply map (alle relevante data gevisualiseerd).

Stap 2 Selecteer een gemengde groep leveranciers (nieuw & bestaand).

Stap 3 Organiseer een live briefing zodat leveranciers je bedrijf en je uitdaging begrijpen.

Stap 4 Clarification, uitleg door de leverancier wat voor gaaf plan hij bedacht heeft.

Stap 5 Selecteer het beste voorstel met de dot-rating (partner x-as / oplossing y-as).

Stap 6 Maak een 2-zijdige overeenkomst op hoofdlijnen.

Wat is de beleving

De betrokkenen ervaren een #supplychallenge als een open, logische en uitdagende manier om een gave oplossing te vinden. De potentiële partners en de klant worden dus getriggerd om al hun expertise in te zetten voor de beste oplossing en vinden tijdens dit traject uit of ze bij elkaar passen en geschikte partners zijn.

Wat mij betreft zijn de dagen van een traditionele tender geteld. Dus ga voor een #supplychallenge, want een tender is zooo 2018.

Paul van Veen

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search