#SUPPLYCHALLENGE

versterkt het supply netwerk

#SUPPLYCHALLENGE

Wanneer samenwerken in de keten, betrouwbare klant-leverancier relaties en innovatieve businessmodellen je doel zijn dan past deze dienst prima bij jou. Heb je meer met de laagste prijs en kostenreducties zonder fundamentele basis, kies dan gerust een ander artikel om te lezen.

We hebben altijd ergens in ons netwerk een positie als leverancier of als klant. Vaak wanneer we leverancier zijn, willen we graag de kans krijgen onze toegevoegde waarde onder de aandacht van de klant te brengen. Omgekeerd, wanneer we een probleem opgelost willen hebben, wordt in bijna alle gevallen voorgeschreven hoe dat probleem opgelost moet worden. Het enige dat de leverancier rest is dat te beprijzen.

Nu hebben de inkopers, die daarvoor hebben doorgeleerd of bij ervaring zijn ontwikkeld, door dat je beter je behoefte functioneel kunt specificeren. Daarbij ga je er nog steeds aan voorbij dat de relatie het beste gebaseerd kan zijn op gelijkwaardigheid.

De #Supplychallenge houdt rekening met alle aspecten om tot een versterkt klant-leveranciers netwerk te komen.

De #Supplychallenge wordt in 4 fasen doorlopen:

Briefing / clarification

Tijdens de briefing worden de kaders van de opdracht (lees: behoefte) weggezet. De leverancier krijg een goede indruk van de behoefte die er bij de kopende organisatie leeft en heeft alle gelegenheid hieromtrent vragen te stellen.

Heeft ook de (potentiële) leverancier het idee dat zij binnen de kaders van de opdracht een voorstel kan doen dat past bij haar kerncompetenties dan kan zij er voor kiezen de volgende fase in te gaan. Zo niet, dan is slechts een beperkte hoeveelheid energie in de marktkans gestoken.

Proposal

Deze fase is voor de (potentiële) leverancier om binnen de ruime kaders van de opdracht een voorstel te maken. Waar nodig kan tijdens deze fase om aanvullende informatie gevraagd worden.

Het is aan de supply innovation engineer om te bepalen hoe relevant het voor de andere partijen is om die aanvullende informatie ook te hebben.

Clarification

Tijdens de clarification wordt de (potentiële) leverancier de gelegenheid geboden haar voorstel toe te lichten en vragen van de klant te beantwoorden.

Contracting

Met die leverancier die de beste ‘papieren’ heeft zal in samenspraak een overeenkomst worden opgemaakt.

Kortom de #Supplychallenge biedt de mogelijkheid om het supply netwerk te versterken, passend bij de continu wijzigende omstandigheden (VUCA world) waar we allemaal mee te maken hebben.

Klaar voor de nieuwe economie, zonder te hoeven wachten tot die er is.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search