Op 24 september 2020 schreef Paul van Veen dat een master student van de Technische Universiteit Eindhoven een onderzoek naar de #supplychallenge zou gaan doen. Nu, 15 januari, zitten we er midden in en kunnen we nieuwe inzichten bieden in deze methodiek.

Dat bedrijven ontevreden zijn over het resultaat van traditioneel of eendimensionaal tenderen (laagste prijs), bleek al snel uit literatuur en interviews met mensen uit het bedrijfsleven. De vraag was echter wat dan? Voor mijn onderzoek heb ik Best Value van Dean Kashiwagi en Vested Outsourcing van Kate Vitasek bekeken en vergeleken met de #supplychallenge. Dit alles om kritisch te kijken naar de supplychallenge en hoe die te verbeteren.

Alle drie deze methodieken gaan er van uit dat de uitvragende partij, haar leveranciers de ruimte moet geven om hun expertise te tonen. De manier waarop dit aangemoedigd, dan wel, verzekerd wordt verschilt. Dit alles valt of staat bij de houding van de uitvragende partij, die de gewoontes van het eendimensionaal tenderen achter zich zal moeten laten.

De supplychallenge helpt de uitvragende partij om deze stap te zetten, en op een open manier het gesprek aan te gaan. Door elementen toe te passen als de ‘live briefing’, ‘live clarification’ en de ‘dot rating’ worden leveranciers uitgedaagd om te laten zien waar hun expertise ligt. Deze aanpak zorgt er voor dat niet alleen de winnende, maar ook de verliezende, partij(en) met opgeheven hoofd terug kunnen kijken op de aanbesteding. Daarnaast biedt de supplychallenge met feedback op maat, een mogelijkheid voor partijen om zichzelf, èn hun toekomstige voorstellen te verbeteren.

Na het realiseren van de keuze voor de juiste oplossing met de juiste partner, blijkt een gemiddelde besparing van 12 procent op de jaarlijkse spend, of het project, een mooie verdienste. Al met al, is de supplychallenge een methode die uitkomst kan bieden voor bedrijven die af willen van lage prestaties, meestal als gevolg van het kiezen voor de laagste prijs. De supplychallenge is dus niet alleen een logische manier van aanbesteden, maar ook een effectieve!

Het onderzoek gaat richting het einde, en steeds meer inzichten worden vergaard. Natuurlijk zullen de bevindingen uit het onderzoek, en eventueel elementen van de andere methodieken,  gebruikt worden om de supplychallenge nog sterker te maken. Zo kan de supplychallenge de industriestandaard van de toekomst worden.

Koen Hofstraat

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search