Supply Innovation Engineer at TOPINC

Milco Schmidt

Milco Schmidt, heeft een technische automatiseringsachtergrond. Verandering is zijn grootste inspiratiebron en een goed resultaat altijd weer zijn doel.

Het begeleiden van veranderingsprocessen kenschetst zijn loopbaan. Initieel actief in technisch projectmanagement, later gekozen voor operationeel management.

Met name de laatste jaren actief als ‘bruggenbouwer’ in het realiseren en optimaliseren van succesvolle veranderingen in klant / leverancier (supply chain) processen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search