De supply chain: wat is dat nu eigenlijk?

Vele krijgen ermee te maken, maar wat is het nu eigenlijk en wat is van belang bij een succesvolle supply chain?

De keten van toeleveranciers

Van korrel tot borrel; het begint bij een grondstof en dit vormt uiteindelijk het eindproduct. Hierbij krijg je met verschillende schakels te maken. Voorbeeld ijzererts wordt via de hoogoven, walserij, staalleverancier, constructieleverancier de carrosserie van een auto. In deze keten spelen inkoop, logistiek, transport, engineering, productie en kwaliteitszorg een rol van betekenis; Al deze factoren moeten goed samenwerken om de juiste beschikbaarheid op het juiste moment te realiseren.

De supply chain is altijd het voorafgaande proces. Dus vanuit inkoopperspectief bedoelen we dan de keten van leveranciers. Vanuit klantperspectief idem dito. Kortom hoe dichter bij de borrel hoe groter de supply chain.

Samenhang en samenwerking zijn cruciaal

Bronnen, producten, processen en logistiek zijn belangrijke elementen van de supply chain. Wie is hiervoor de juiste partner en kan een essentiële schakel of meerdere schakels zijn. Gezien de vaak veelomvattende keten en de geografische spreiding is communicatie cruciaal. Een overzichtelijke supply base biedt de mogelijkheid tijd te besteden aan de partners en goed samen te werken.

Eigentijdse supply chains

Wendbaarheid en innovatie zijn kenmerken van een moderne toeleverketen. Inspelen op verandering en vragen van de klant en de markt zal je onderscheiden van de concurrentie, dus korte, waardevolle ketens zullen een sterkere positie gaan veroveren en de juiste partners zullen daarbij helpen.

Huidige dynamiek en beschikbaarheid

Volvo legt zijn autoproductie 2 weken stil omdat er een tekort aan semi-conductors is. Pallets zijn moeilijk verkrijgbaar omdat er een houttekort is en staal is op korte termijn amper te koop. De huidige markt is zo beweeglijk o.a. door Covid-19, maar ook door ander koopgedrag en geopolitiek.

Niets is zo dynamisch als een supply chain en diegene die goede oplossingen met goede partners hebben georganiseerd zullen daar profijt van hebben. De supply chain is belangrijker dan ooit!

Rinske Strijdveen

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search