Kenmerken:

  • Gericht op de industrie
  • Nieuwe methodieken voor tenderen en ketensamenwerking
  • Leren in teamverband, intervisie en praktijk bezoek

De training is zeer geschikt voor inkopers, werkvoorbereiders en engineers die hun vaardigheden willen verbeteren om op een moderne manier de regie te nemen in de toeleverketen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search