Het TOPINC-team is recentelijk uitgebreid met de nieuwe leden Joris Bolhuis en Erik Taal. Joris is zijn master operations management en logistics aan het afronden en zal in januari starten. Erik heeft een trackrecord in procurement en contractmanagement. Welkom heren!

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search