Wie herkent het niet: 8 weken wachten op een bankstel dat in 2 uur gemaakt wordt!
In de industrie is dat normaal. Bij onze klanten is de levertijd 39 dagen (6 weken). 

Snelheid

Om in de toekomst ook succes te hebben is snelheid echter cruciaal. CoolBlue heeft bijv. in no time de Nederlandse witgoedmarkt veroverd met snelle leveringen van wasmachines en dan worden ze ook nog aangesloten. Snelheid en service worden hooggewaardeerd door hun klanten. Toch is dit in de industrie niet echt de norm. Vaak gaat er veel tijd verloren in de toeleverketen.

Wendbaarheid

Een rally vertoont veel overeenkomsten met een ideale supply chain. Alles draait om snelheid en wendbaarheid. Er wordt voortdurend geanticipeerd op weg- en weersomstandigheden door de driver en de co-pilot. Een mooi model voor een effectieve aanpak van de supply chain in antwoord op de snel veranderende marktomstandigheden.

Organisatie 

Snelheid in de supply chain vergt ook een andere organisatie zoals in een rally-auto: geen afdelingen maar een klein team dat de juiste competenties heeft en verantwoordelijk is voor de output, een eenvoudig dashboard met de juiste meters en accent op tijd in plaats van kosten. Belangrijk is dat ook dat de systemen goed ingericht zijn op snelheid en dat de operationele data geautomatiseerd uitgewisseld worden.

Ons bedrijf is gevestigd in de slimste regio van Nederland op de High Tech Campus. Maar we sturen in deze regio wel de inkooporders per mail, de leverancier klopt de order over, stuurt een orderbevestiging die wordt weer over geklopt in het systeem van de klant; werkverschaffing…

Voorbeeld

In de machinebouw hebben wij recentelijk de doorlooptijd gehalveerd door m.b.v. time mapping (tijdmeting in de keten) wachttijden aan te pakken, series te verkleinen en processen goed af te stemmen met leveranciers. Hierdoor kan er sneller op projecten ingespeeld worden en is de voorraad in de keten gehalveerd.

Meer weten? Kom naar onze #supplyexperience https://topinc.nl/supply-events/

Paul van Veen

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search