#PAYPERUSE

het product als dienst

#PAYPERUSE

TOPINC heeft sinds 2015 al diverse #Payperuse diensten geïmplementeerd. Het #Payperuse concept brengt het macht en verantwoordelijkheid weer dicht bij elkaar. Het principe dat je slechts betaalt voor het gebruik, zijn we in het huidige economische model een beetje kwijt geraakt. Binnen de #Payperuse dienst blijft het eigendom van een product bij de leverancier. Het product zal dus als dienst geleverd worden. Er zijn op dit moment vier productgroepen waarvoor diensten bij klanten zijn geïmplementeerd.

#Payperuse past binnen de nieuwe circulaire economie. In deze economie is het belangrijk om samen te werken met je leveranciers. De verhouding met de leverancier wordt principieel anders door de #Payperuse dienst toe te passen. De leverancier zit nu mee aan tafel en hij denkt mee om het leveren van een product, te veranderen in het leveren van een dienst.

EQUIPMENT
EQUIPMENT
DEVICES
DEVICES
TOOLS
TOOLS
MOBILITY
MOBILITY

#Payperuse heeft de volgende voordelen:

Allereerst green door middel van een circulaire economie. De fabrikant gaat anders nadenken over het product wanneer hij slechts betaald wordt voor het gebruik. De producten zullen anders ontworpen worden, aangezien beide partijen gebaat zijn bij een veel langere levensduur.

GREEN

Circular economy
Co-responsibility

Het volgende voordeel is gold. Wat staat voor kostenvoordelen die ontstaan doordat de bezettingsgraad van het product sterk verbetert. De bezettingsgraad verbetert doordat de leverancier een overzicht van het verbruik van een product verstrekt en op basis daarvan een factuur maakt. Hierdoor weet de klant veel beter hoe het product gebruikt wordt en wat de bezettingsgraad is. Op deze manier zal de klant haar capaciteit niet meer inrichten op wat maximaal nodig is. Alleen dit heeft al een behoorlijke kostenbesparing tot gevolg.

GOLD

Utilization
No investment

Het flex argument als voordeel. Door de inzet van het #Payperuse concept kan de klant sneller en flexibeler inspelen op wijzigingen in de orderportefeuille. Er wordt een contract afgesloten met de leverancier waarin staat dat in rustige tijden de benodigde capaciteit lager is dan in drukke tijden. De leverancier zal dan in drukke tijden zorgen dat er genoeg capaciteit aanwezig is. De klant betaalt slechts voor het gebruik dus zal nooit te veel betalen in tijden dat het rustig is, want dan is het gebruik ook minder.

FLEX

Adaptable
Cost follows business

Control als voordeel. Doordat de klant vanuit een dashboard een beter inzicht heeft in de bezettingsgraad, kan beter ingespeeld worden op wijzigende omstandigheden. Vergeleken met een leasecontract is dit een groot verschil. Bij de #Payperuse dienst ontvang je een overzicht van het verbruik.

CONTROL

Dashboard
Insight

#Payperuse speelt op een prima manier in op de nieuwe businessmodellen als onderdeel van een circulaire economie, zoals onder andere ook ontwikkeld door architect Thomas Rau, gastspreker tijdens onze supply innovation day van 2018. Volgens hem is er een transitie gaande van bezit naar prestatie. Hij beredeneert het volgende:

Aan de ene kant vervangen we producten omdat er een mooiere of betere versie op de markt komt. En aan de andere kant worden producten juist zo gemaakt, dat ze snel stuk gaan en vervangen moeten worden. Als je een product als dienst kan kopen, zal de vervaardiger een product willen maken die super lang meegaat en zo min mogelijk energie verbruikt.

Een goed voorbeeld van zijn werk is de loungeruimte op Schiphol. Hij heeft daar het Pay per Lux concept toegepast, waarbij geen lampen meer worden ingekocht maar verlichting als dienst.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search