In augustus en september organiseren wij statafel-sessies (korte info-middagen) op de High Tech Campus over innovatieve supply chain oplossingen zoals een tender nieuwe stijl (#supplychallenge) en betalen voor gebruik (#payperuse). Je bent van harte welkom en de toegang is gratis!

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search