Deze week vindt in het Conference Center van de High Tech Campus onze 2e #supplyexperience plaats met als thema innovatief tenderen #supplychallenge. 40 mensen uit de industrie gaan beleven hoe je de beste oplossing vindt met de beste partner. Er is volop ruimte om ervaringen uit te wisselen en de Vlaamse fabrikant van biomassacentrales Vyncke komt vertellen hoe zijn #supplychallenge piping verlopen is.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search