Supply Innovation Engineer at TOPINC

Gil Heijmans

Gil was één van de oprichters van TOPINC in 2012 en nam eind 2020 met trots afscheid.

Technisch bedrijfskundige met een werktuigbouwkundige achtergrond, begonnen in de werkplaats en werkt intussen al meer dan 25 jaar in supply chain management rollen bij productiebedrijven.

Hij voelt zich thuis in productiebedrijven en begrijpt de processen en de operationel druk. Zijn specialisme zit bij de direct bij de productie betrokken goederen(BOM en BOT) en hij kijkt hierbij naar de keten. Hij gelooft in ERP gebruik en verdere automatisering van de operationele inkoop. Verder heeft hij veel ervaring in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Zijn internationale management ervaring bij zowel bij MKB bedrijven als bij beurs genoteerde bedrijven geeft hem het overzicht in de processen en maakt hem tot een waardevol klankbord. Stuurt op cijfers maar heeft ook aandacht voor de zachte motivatoren van een team.

Kernwoorden: Ketensamenwerking, Beste prijs en Fun.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search